Molostevne 13/6 kl 11.00

abelvaer_innfartTradisjon tro arrangeres det molostevne på Abelvær. Det blir som vanlig fiskekonkurranse, aktiviteter for barna, mat salg, padle konkurranse osv. På kvelden blir det fest med Knall Ivars fra Namsos. De lager skikkelig liv så dette blir bra. Vi håper på pent Vær. Men skulle været bli dårlig så har vi grendehuset på Abelvær I bakhånd. Inviter gjerne venner.

Program som årene før:
Fiskekonkurranse
Påmelding fra kl 1100
Fisking fra kll 12-1400
Middag fra kl 1400
Konkurranser og aktiviteter 14-1600

Fest på kvelden med knall Ivars. 2100-0130

Share This:

Påskegauk 4. april

påskeDa er det snart påske og tid for gauk på Abelvær igjen. Det blir holdt i Naustet som i fjor, og poster blir lagt ut rundt på øya. Startkontingent er 20 kroner. Blir salg av kaffe og noe attåt, så ta med kontanter. Arrangementet finner sted lørdag 4. april klokka 12:00 til 14:00

Share This:

Innkalling til årsmøte 2015 i Abelvær Båtlag

klubbe

Medlemmer av Abelvær Båtlag innkalles til årsmøte lørdag 14. Mars 2015 kl.16.00 i Naustet.

 

 

 

Sakliste:
1. Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Godkjenning av revidert regnskap
5. Budsjett/handlingsplan
6. Innkomne forslag
7. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 28. Februar 2015.  Forslag på saker sendes til: Bjørn Thorsvik, epost: bjorn.thorsvik@ntebb.no eller Tor Erik Gartland, epost: tor.erik.gartland@ncc.no

Abelvær Båtlag
For styret: Tor Erik Gartland

Share This:

Innkalling til Årsmøte Abelvær Vel

klubbe

Abelvær Vel innkaller til årsmøte lørdag 15. februar 2015 kl.17.00 i Grendahuset.

 

 

 

Dato:             15. februar
Kl:                   1700
Sted:              Abelvær Grendehus

Sakliste:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
  3. Årsberetning
  4. Godkjenning av revidert regnskap
  5. Budsjett/handlingsplan
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 10. februar 2015. Forslag på saker sendes til: postabelvaervel@gmail.com

For styret: Inge Hestad

Share This:

Loppemarked 2015

Skal dloppemarkedu flytte, rydde, eller har du noe du vil gi bort på Abelvær? Abelvær vel tar gjerne imot både gammelt og nytt, bare det kan brukes til noe. Velet planlegger Aktivitetsdag med loppemarked og auksjon igjen til sommeren, og har bruk for det de kan få tak i Ta kontakt med velet hvis du har noe du vil bli kvitt og som de kan ha bruk for
Velet på Abelvær drifter både gatelys og Grendahus. Det betyr at vi har et betydelig behov for inntekter i løpet av året. Aktivitetsdagen sist sommer var et populært innslag, og ga et godt overskudd. Dette ønsker velet derfor å fortsette med. Velet ønsker også tilbakemeldinger fra Abelværfolk, innfødte, tilflytta, fraflytta eller delvis boende, på om det er noen som kan tenke seg å jobbe med eller bidra på et eller annet vis på neste års aktivitetsdag, den skal arrangeres i løpet av juli 2015, datoen er ikke fastsatt end

Share This: