Årsmøte i Abelvær Idrettslag

Årsmøte i Abelvær idrettslag tirsdag 2. mars kl.19.00 i kaffesalen i grendehuset.

Sakliste:

  1. valg av møteleder og referent
  2. godkjenning av innkalling
  3. årsberetning
  4. regnskap
  5. valg
  6. innkomne saker
  7. eventuelt

Innkomne saker må være styret i hende senest mandag 1. mars.

Share This:

St. Hansfeiring 2020

Naustet er åpent fra kl. 17.00. Salg av rømmegrøt m spekemat, brus og kaffe. Båltenning ca kl 18.00 (hvis det er forsvarlig ift tørke). Griller blir satt opp som vanlig. Husk 1-metersregelen. Da møtes vi på Naustet.

Mvh Abelvær Vel

Share This:

Loppemarked på Abelvær 3. november kl 13.00

Årets loppemarked på Abelvær avholdes på Grendahuset 3. november kl 13.00 Kom å gjør et kupp!. Det blir salg av kaffe. Har du lopper liggende? Vi blir glade om du tar kontakt for avtale om levering. Gunn Wik – 93824058, Lalia Taraldsen – 48003229.

Share This:

Allmøte 19/9 kl 19:00

Abelvær vel inviterer til Allmøte på Grendahuset torsdag 19/9 kl 19.00. Se fullstendig innbydelse på Facebook.

Share This:

Årsmøte i Abelvær idrettslag


Innkalling til årsmøte i Abelvær idrettslag torsdag 22.november kl.19.00 i Naustet

Saksliste
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2: Valg av referent og møteleder
Sak 3: Styrets årsberetning
Sak 4: Regnskap og kontingenter
Sak 5: Valg
Sak 6: Innkomne saker

Saker som skal behandles må være styret i hende, ved leder Bjørg Nygård, innen tirsdag 20.november.

Share This: