Innkalling til Årsmøte Abelvær Vel

klubbe

Abelvær Vel innkaller til årsmøte lørdag 15. februar 2015 kl.17.00 i Grendahuset.

 

 

 

Dato:             15. februar
Kl:                   1700
Sted:              Abelvær Grendehus

Sakliste:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
  3. Årsberetning
  4. Godkjenning av revidert regnskap
  5. Budsjett/handlingsplan
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 10. februar 2015. Forslag på saker sendes til: postabelvaervel@gmail.com

For styret: Inge Hestad

Share This:

Oppussing av grendehuset prioriteres

abelvaer_innfartOppussing av grendehuset på Abelvær prioriteres øverst av formannskapet når det gjelder tildeling av spillemidler i Nærøy inneværende år. Søknaden fra Abelvær vel er på 300.000 kroner og er en fornyet søknad fra i fjor. Dette skriver www.namdalsavisa.no i sin nettutgave den 30/1-2015.

Share This:

Loppemarked 2015

Skal dloppemarkedu flytte, rydde, eller har du noe du vil gi bort på Abelvær? Abelvær vel tar gjerne imot både gammelt og nytt, bare det kan brukes til noe. Velet planlegger Aktivitetsdag med loppemarked og auksjon igjen til sommeren, og har bruk for det de kan få tak i Ta kontakt med velet hvis du har noe du vil bli kvitt og som de kan ha bruk for
Velet på Abelvær drifter både gatelys og Grendahus. Det betyr at vi har et betydelig behov for inntekter i løpet av året. Aktivitetsdagen sist sommer var et populært innslag, og ga et godt overskudd. Dette ønsker velet derfor å fortsette med. Velet ønsker også tilbakemeldinger fra Abelværfolk, innfødte, tilflytta, fraflytta eller delvis boende, på om det er noen som kan tenke seg å jobbe med eller bidra på et eller annet vis på neste års aktivitetsdag, den skal arrangeres i løpet av juli 2015, datoen er ikke fastsatt end

Share This:

Abelvær Gård pynter opp gårdstun

plan_abelvaer_gårdAbelvær Gård har fått laget en plan for gårdsplassen ved Abelvær Gård. Det blir mindre asfalt, mer grønt og ingen gjennomkjøring over gårdsplassen. Den vei som brukes til gjennomkjøring i dag er egentlig regulert som gang- og sykkelvei. Og gang og sykkelvei blir det fortsatt, men i utkanten av gårdsplassen. Dette er altså grunnen til at området er preget av «anleggsvirksomhet» for tiden. Klikk på bildet for å få se en større utgave.

Share This:

Abelvær Vel`s sommerlotteri

innfartAbelvær Vels sommerlotteri er trukket, og vinnerne kan du se i dette vedlegget. Sommerlotteri2014

Share This: