Abelvær Vel

Styret følgende sammensetning i 2017
Leder: Arnt Ove Opdal
Nestleder: Laila Taraldsen
Kasserer: Eivind Ledang
Sekretær: Elin P Brandtzæg
Styremedlem: Gunn Wik
Husansvarlig(e): Kristine Evensen Stangvik og Knut Arve Stangvik

 

Kontaktinformasjon: 
E-post til postabelvaervel@gmail.com

 

 

Se dokumenter fra årsmøte i Abelvær vel den 30/3-14 under.

Årsmelding 2013 ver01
Resultatregnskap 2013
Regnskap grafisk 2013
Referat fra Årsmøte Abelvær Vel 2014
Budsjett 2014

 

Årshjul_Abelvær_Vel_2015_2016

Share This: