Abelvær Vel

Styret følgende sammensetning i 2020

Leder: Johnny Gjeseth
Nestleder: Bjørnar Brøndbo
Kasserer: Elin P. Brandtzæg
Sekretær: Laila Taraldsen
Styremedlem: Gunn Wik
Vara: Terje Moen

Kontaktinformasjon: 
E-post til jgjeseth@online.no

Share This: