Velet prøver ny dugnadsmodell

Velet prøver en ny dugnadsmodell i år; dugnad som går over flere dager der folk kan jobbe når det passer den enkelte best. Hver dag i perioden blir det besørget servering til arbeidsfolket, på grendehuset.

Det er viktig at alle noterer arbeidstimene sine, da disse summeres og blir ført opp som egenkapital i søknader om tilskudd. Det er nødvendig med en “gjengleder” for de ulike arbeidsoppgavene, så noen av dere vil få forespørsel om dette. “Gjenglederen” er kontaktperson og bas for den gitte arbeidsoppgaven.

Første dugnadsperiode er 7.-14. mai, se arbeidsplan her.

Det vil etter hvert også bli nødvendig med en rundvaskdugnad i Naustet, dato for dette kommer velet tilbake til. Dersom dere vet om mer som bør gjøres og som ikke står på lista? Ta kontakt med Laila Vannebo (lailavannebo@gmail.com)

Velet prioriterer oppgaver som er viktige å få unna til 17. mai, vurdering gjøers underveis.

Share This: