Abelvær vel og www.abelvaer.no samarbeider

Abelvær Vel hadde et meget positivt møte med Tor Ove Kristensen i påsken, der han gikk med på å stille sin private webside www.abelvaer.no til disposisjon som infoside for Abelvær og alt som foregår her ute. Han tar også jobben med å legge ut infoen på siden, noe han for øvrig allerede har startet med.
Abelvær Vel vil oppfordre medlemmene i velet til å komme med forslag på hva siden bør inneholde av info om Abelvær. Vi videreformidler, og Tor Ove legger ut fortløpende.

Share This: