Sommerjobb på Abelvær

Abelvær Vel har fått tilskudd fra Samfunnsutbytte/Sparebank1 SMN for støtte til sommerjobb for ungdom. Det er ønskelig med søkere av alle kjønn.
Det er ønskelig at søkere er fylt 16 år. Arbeidsoppgaver vil bl.a være ettersyn og vedlikehold av vellets grøntområder og andre fellesområder. Det vil bli lagt opp til en fleksibel arbeidstid, men med fokus på at definerte oppgaver blir utført i henhold til beskrivelse.
Send en enkel søknad til bbrondbo@online.no
For nærmere info ta kontakt med leder i Abelvær vel Bjørnar Brøndbo e-post: bbrondbo@online.no mob: 91171300

Share This: