Innkalling til årsmøte Abelvær vel

Årsmøte i Abelvær Vel vil bli avholdt onsdag 9. mars kl. 19.00 på Grendehuset.

Sakliste:
– Valg av ordstyrer
– Valg av protokollfører
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av sakliste
– Behandling av årsberetning
– Godkjenning av revidert regnskap
– Årskontingent
– Innkomne saker
– Valg

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 23. februar

Share This: