Årsmøte i Abelvær idrettslag


Innkalling til årsmøte i Abelvær idrettslag torsdag 22.november kl.19.00 i Naustet

Saksliste
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2: Valg av referent og møteleder
Sak 3: Styrets årsberetning
Sak 4: Regnskap og kontingenter
Sak 5: Valg
Sak 6: Innkomne saker

Saker som skal behandles må være styret i hende, ved leder Bjørg Nygård, innen tirsdag 20.november.

Share This: