Årsmøte i Abelvær Vel 16. april kl 19.00

Årsmøte i Abelvær Vel 16. april, klokken 19.00 i Grendehuset.

Sakliste
1. Åpning og godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne saker
7. Valg

Saker som ønskes tatt opp, sendes Arnt Magne Opdal; robio@live.no eller tlf 97961946, innen 12. april

Hilsen styret

Share This: