Innkalling til årsmøte 2015 i Abelvær Båtlag

klubbe

Medlemmer av Abelvær Båtlag innkalles til årsmøte lørdag 14. Mars 2015 kl.16.00 i Naustet.

 

 

 

Sakliste:
1. Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Godkjenning av revidert regnskap
5. Budsjett/handlingsplan
6. Innkomne forslag
7. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 28. Februar 2015.  Forslag på saker sendes til: Bjørn Thorsvik, epost: bjorn.thorsvik@ntebb.no eller Tor Erik Gartland, epost: tor.erik.gartland@ncc.no

Abelvær Båtlag
For styret: Tor Erik Gartland

Share This: