Innkalling til Årsmøte Abelvær Vel

klubbe

Abelvær Vel innkaller til årsmøte lørdag 15. februar 2015 kl.17.00 i Grendahuset.

 

 

 

Dato:             15. februar
Kl:                   1700
Sted:              Abelvær Grendehus

Sakliste:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
  3. Årsberetning
  4. Godkjenning av revidert regnskap
  5. Budsjett/handlingsplan
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 10. februar 2015. Forslag på saker sendes til: postabelvaervel@gmail.com

For styret: Inge Hestad

Share This: