Årshjul Abelvær vel

kalender2014Abelvær Vel har laget et Årshjul for aktiviteten, dette skal gi et bilde av de aktiviteter Abelvær Vel har tenkt å gjennomføre i styrets valgperiode. Årshjulet har også satt opp komiteer for denne perioden bortsett fra et arrangement den 19.juli 2014 (Sommerfestkomite) der Velet frir til medlemmer/ikke medlemmer som er «hjemme» på besøk/ferie.
Årshjulet kan du finne her

Share This: