Får kjøpe skolen for 1 krone

Abelvær Vel har den 27. mai 2024 mottatt brev fra Nærøysund kommune overtakelse av Abelvær skole. I brevet står det at: «Kommunedirektøren gis i oppgave å gjennomføre en prosess med hensikt på at Abelvær skole kan avhendes til Abelvær-samfunnet for krone 1.«

Vider står det også i brevet at: Formannskapet tar rapporten om stedsutvikling på Abelvær til etterretning.

Det står i brevet at ovennevnte var eneste forslag i saken og at innstillingen var enstemmig da Formannskapet behandlet saken den 23. mai 2024.

Share This: