Årsmøteinnkalling

Årsmøte i Abelvær vel avholdes onsdag 20. mars kl. 19.00 på Grendehuset

Sakliste:

  • Valg av ordstyrere og protokollfører
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Behandling av årsberetning
  • Godkjenning av revidert regnskap
  • Årskontingent
  • Innkomne saker
  • Valg

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars

Kaffeservering
Velkommen

Share This: