Lager treningsrom i skolen

Mandag kveld (19/2) gjordedisse folka et krafttak, bokstavelig talt. Det tunge treningsutstyret er nå på plass, og om ikke lenge er det mulig å ta alt i bruk. Mer informasjon vil komme når det siste av praktiske detaljer er på plass. En stor takk til dugnadsgjengen. Treningsrommet er et samarbeid mellom Abelvær Vel og Abelvær Idrettslag. For å kunne benytte treningsapparatene må man betale medlemskontingent til idrettslaget, dette for at alle skal være dekket av en forsikring. En må regne med en treningsavgift for å dekke utgiftene til strøm og oppvarming.

Ta avstemningen under da vi ønsker å høre om du kommer til å benytte deg av tilbudet.

Kommer du til å bruke treningsrommet?

Loading poll ...

Share This:

Referat fra styremøte 12. februar 2024

Her finner du referat fra styremøte i Abelvær Vel den 12. februar 2024.

Share This:

Årsmøteinnkalling

Årsmøte i Abelvær vel avholdes onsdag 20. mars kl. 19.00 på Grendehuset

Sakliste:

  • Valg av ordstyrere og protokollfører
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Behandling av årsberetning
  • Godkjenning av revidert regnskap
  • Årskontingent
  • Innkomne saker
  • Valg

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars

Kaffeservering
Velkommen

Share This: