Workshop stedsutvikling 3/10-23

Stedsutviklingsprosjektet i regi av Abelvær vel, Nærøysund kommune, Blom Arkitekter og Namdalskystens Næringsforening er nå godt i gang. Vi inviterer derfor til folkemøte tirsdag 3. oktober kl. 18:00. Vi håper at så mange som mulig vil delta da dette er et viktig steg i prosessen, for det er nå vi har muligheten til å påvirke Abelværs fremtid.
Denne invitasjonen går til alle fastboende, fritidshuseiere, næringsliv samt lag og foreninger. Prosjektet favner geografisk område fra Val og ut til Abelvær.

Share This: