Adventsstund

Share This:

Loppemarked 20. november

Share This:

Medlemskontingent Abelvær Vel

Share This:

Loppemarked 13. november

Share This:

Møte om etterbruk av Abelvær skole

Referat fra møte med Nærøysund kommune og Namdalskystens næringsforening torsdag 27/10-2022

Fra Abelvær vel: Bjørnar Brøndbo
Fra Nærøysund kommune: Brage Sjursen Lien, næringsrådgiver
Fra næringsforeninga: Lars Fredrik Mørch, leder og Jonas Williksen, kommunikasjonsansvarlig

I tillegg var det representanter fra lokalt næringsliv: Abelvær Slip/Maritim Power, Filétfabrikken og Abelvær Gård.

Abelvær Vel tok, sammen med kommunen, initiativ til dette møtet for å orientere næringslivet om samarbeidsprosessen vi har ang etterbruken av Abelvær Skole.

Utgangspunktet for møtet var at vi vil signalisere at Abelværsamfunnet vil ha en «hånd på rattet» når det gjelder etterbruken av skolen og området rundt.
Bjørnar informerte om de forskjellige ideene/forslagene som er lansert ift hva vi kan bruke bygningen til:
– Selvbetjent butikk
– Utleie av kontorlokaler
– Pendlerhybler
– Kommunalt servicepunkt
– Leirskole
– Kaffekrok
– Trimrom
– Møterom/selskapslokaler/kursrom
– Aktivitetsrom
– Pub
Det ble også gjort en befaring/omvisning inne på skolen. Representantene fra det lokale næringslivet kom med synspunkter, og det ble en god debatt rundt ønsket utvikling av Abelvær. Både Nærøysund kommune og Næringsforeninga ser positivt på å bistå i den videre prosessen.

Share This: