Tilstandsvurdering av Grendahuset

Takstforum Midt-Norge AS har utført en tilstandsvurdering av Grendahuset på Abelvær. Tilstandsvurderingen kan du lese her.

Share This:

Planlegger å rydde skolen i august

Abelvær Vel har en intensjon om inngå avtale med Nærøysund kommune om å rydde skolen for inventar. Det er snakk om en ganske stor jobb. Man må kvitte seg med det som ikke er salgbart, deretter organisere og gjennomføre et loppemarked. Dette er en konkret jobb vel’et eventuelt gjør for kommunen og som gir 15.000,- i kassa. Inntekter fra et loppemarked vil komme på toppen. Det er luftet at man kanskje gjør jobben i løpet av august dersom vel’et kan skaffe nok folk til å hjelpe til. Man ser for seg et eventuelt loppemarked i september/oktober. Ta kontakt med vel’et dersom du kan bidra.

Share This: