Abelvær Slip får nye eiere

Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Maritim Power overtar eierskap og drift av Abelvær Slip for å sikre seg kapasitet og et større kundegrunnlag. Avtalen om salg av samtlige aksjer til Maritim Power ble signert torsdag 28. april.

Les hele saken på nt24.no

Share This:

Mulig løsning på støyproblem

Foto: Øyvind Holmstad

Abelvær vel har vært i kontakt med fabrikken angående støy fra fryseriet (gamle meieriet), og i den 25. april kom et veldig positivt svar som velet håper vil løse støyproblemet. Fabrikken skriver:

«Vi har bestilt plater som skal kunne gi noe virkning. Platene vil bli montert så snart de kommer og vi har tid, og det vil nok skje i løpet av første del av sommeren».

Share This:

Abelvær vel og www.abelvaer.no samarbeider

Abelvær Vel hadde et meget positivt møte med Tor Ove Kristensen i påsken, der han gikk med på å stille sin private webside www.abelvaer.no til disposisjon som infoside for Abelvær og alt som foregår her ute. Han tar også jobben med å legge ut infoen på siden, noe han for øvrig allerede har startet med.
Abelvær Vel vil oppfordre medlemmene i velet til å komme med forslag på hva siden bør inneholde av info om Abelvær. Vi videreformidler, og Tor Ove legger ut fortløpende.

Share This:

Referat styremøte Abelvær Vel 21/4

Les referat fra styremøte i Abelvær Vel 21. april 2022 her.

Share This:

Sommerjobb på Abelvær

Abelvær Vel har fått tilskudd fra Samfunnsutbytte/Sparebank1 SMN for støtte til sommerjobb for ungdom. Det er ønskelig med søkere av alle kjønn.
Det er ønskelig at søkere er fylt 16 år. Arbeidsoppgaver vil bl.a være ettersyn og vedlikehold av vellets grøntområder og andre fellesområder. Det vil bli lagt opp til en fleksibel arbeidstid, men med fokus på at definerte oppgaver blir utført i henhold til beskrivelse.
Send en enkel søknad til bbrondbo@online.no
For nærmere info ta kontakt med leder i Abelvær vel Bjørnar Brøndbo e-post: bbrondbo@online.no mob: 91171300

Share This: