Kobbernettet er varslet nedlagt

Foto: Pixabay

I følge Facebook-siden til Abelvær Vel ser det ut til at folk på Abelvær har blitt varslet om at kobbernettet blir lagt ned. Telenor har lenge ønsket å legge ned nettet og kunngjorde i november 2021 at det meget snart er historie. Les i Nettavisen hva myndighetene mener om Telenors avgjørelse.

Share This:

Ny sjøkabel over Folda

Foto: Tensio

Selskapet Tensio vil erstatte dagens sjøkabel mellom Jøa i Namsos kommune og Abelvær i Nærøysund kommune. Selskapet har søkt om dette og begrunner søknaden med at dagens sjøkabel har nådd teknisk levetid. Les mer om saken i namdalsavisa.no (for abonnenter)

Share This:

Innkalling til årsmøte Abelvær vel

Årsmøte i Abelvær Vel vil bli avholdt onsdag 9. mars kl. 19.00 på Grendehuset.

Sakliste:
– Valg av ordstyrer
– Valg av protokollfører
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av sakliste
– Behandling av årsberetning
– Godkjenning av revidert regnskap
– Årskontingent
– Innkomne saker
– Valg

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 23. februar

Share This: