Årsmøte i Abelvær Idrettslag

Årsmøte i Abelvær idrettslag tirsdag 2. mars kl.19.00 i kaffesalen i grendehuset.

Sakliste:

  1. valg av møteleder og referent
  2. godkjenning av innkalling
  3. årsberetning
  4. regnskap
  5. valg
  6. innkomne saker
  7. eventuelt

Innkomne saker må være styret i hende senest mandag 1. mars.

Share This: