Årshjul 2015-2016 for Abelvær Vel

kalenderAbelvær Vel har laget et Årshjul for planlagt aktivitet i 2015-2016. Dette skal gi et bilde av de aktiviteter Abelvær Vel har tenkt å gjennomføre. Endel komiteer og datoer er ikke satt enda. Dette er det styret for neste periode som får til oppgave å spikre,

Årshjulet kan du finne her

Share This:

Innkalling til årsmøte 2015 i Abelvær Båtlag

klubbe

Medlemmer av Abelvær Båtlag innkalles til årsmøte lørdag 14. Mars 2015 kl.16.00 i Naustet.

 

 

 

Sakliste:
1. Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Godkjenning av revidert regnskap
5. Budsjett/handlingsplan
6. Innkomne forslag
7. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 28. Februar 2015.  Forslag på saker sendes til: Bjørn Thorsvik, epost: bjorn.thorsvik@ntebb.no eller Tor Erik Gartland, epost: tor.erik.gartland@ncc.no

Abelvær Båtlag
For styret: Tor Erik Gartland

Share This:

Netcom bygger ut 4G på Abelvær

netcomNetcom har fått tillatelse til å lande med helikopter på Abelvær i løpet av februar/mars i forbindelse med utbygging av sin 4G-sender. Dette skriver Birger Brandtzæg på sin Facebookside (se utklipp).

netcom_rykte

 

Share This:

Innkalling til Årsmøte Abelvær Vel

klubbe

Abelvær Vel innkaller til årsmøte lørdag 15. februar 2015 kl.17.00 i Grendahuset.

 

 

 

Dato:             15. februar
Kl:                   1700
Sted:              Abelvær Grendehus

Sakliste:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll
  3. Årsberetning
  4. Godkjenning av revidert regnskap
  5. Budsjett/handlingsplan
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 10. februar 2015. Forslag på saker sendes til: postabelvaervel@gmail.com

For styret: Inge Hestad

Share This:

Oppussing av grendehuset prioriteres

abelvaer_innfartOppussing av grendehuset på Abelvær prioriteres øverst av formannskapet når det gjelder tildeling av spillemidler i Nærøy inneværende år. Søknaden fra Abelvær vel er på 300.000 kroner og er en fornyet søknad fra i fjor. Dette skriver www.namdalsavisa.no i sin nettutgave den 30/1-2015.

Share This: