Høring – Endring av reguleringsplan «Abelvær vest»

plankartUtvalg for drift og utvikling i Nærøy vedtok i møte den 08.04.14 sak 35/14 og med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-11 å sende endring i privat reguleringsplan «Abelvær vest» forslag til datert 12.05.14 ut på høring, samt legge den ut til offentlig ettersyn.

 

Les er om saken på Nærøy kommune sine nettsider

Share This: