Årsmøteinnkalling

Årsmøte i Abelvær vel avholdes onsdag 20. mars kl. 19.00 på Grendehuset

Sakliste:

  • Valg av ordstyrere og protokollfører
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Behandling av årsberetning
  • Godkjenning av revidert regnskap
  • Årskontingent
  • Innkomne saker
  • Valg

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars

Kaffeservering
Velkommen

Share This:

Julegrantenning 3. desember kl 18:00

Share This:

Høstmarked 28. oktober kl 11:00

Share This:

Loppemarked 28. oktober – AVLYST

HJELP OSS Å TØMME SKOLEN!
Stort loppemarked på Abelvær Skole lørdag 28. oktober kl. 11.00.
Masse godbiter, ikke forhåndssalg. Se bilder av varene på Abelvær Vel sin Facebookside

Share This:

Workshop stedsutvikling 3/10-23

Stedsutviklingsprosjektet i regi av Abelvær vel, Nærøysund kommune, Blom Arkitekter og Namdalskystens Næringsforening er nå godt i gang. Vi inviterer derfor til folkemøte tirsdag 3. oktober kl. 18:00. Vi håper at så mange som mulig vil delta da dette er et viktig steg i prosessen, for det er nå vi har muligheten til å påvirke Abelværs fremtid.
Denne invitasjonen går til alle fastboende, fritidshuseiere, næringsliv samt lag og foreninger. Prosjektet favner geografisk område fra Val og ut til Abelvær.

Share This: