Referat fra styremøte Abelvær Vel 17. august 2021

Her finer du referat fra styremøte i Abelvær Vel. Styremøtet ble avholdt 17. august 2021.

Share This:

Har du forslag til nærmiljøutvikling på Abelvær?

Dette er en oppfordring til alle som bor, og som bruker å tilbringer tid på Abelvær. Vi skal søke om midler til nærmiljøutvikling, og trenger derfor å høre folks ønsker/forslag rundt dette. Skriv dine tanker/ønsker/forslag om hva som kan gjøres for at Abelvær skal bli et enda hyggeligere sted å være. Det være seg bord og benker, skilting, muligheter for aktiviteter, utsiktsplasser, tilrettelegginger osv. Mange har sikkert gjort seg tanker om hva som kan bli bedre, og nå er sjansen her for å lufte tanker og ideer.

Send mail til laila.vannebo@gmail.com. Alle forslag mottas med takk. Frist settes til 10. juni

Share This:

Årsmøte i Abelvær Idrettslag

Årsmøte i Abelvær idrettslag tirsdag 2. mars kl.19.00 i kaffesalen i grendehuset.

Sakliste:

  1. valg av møteleder og referent
  2. godkjenning av innkalling
  3. årsberetning
  4. regnskap
  5. valg
  6. innkomne saker
  7. eventuelt

Innkomne saker må være styret i hende senest mandag 1. mars.

Share This:

Årsmøte i Abelvær Vel

Årsmøte i Abelvær Vel blir avholdt 26. januar kl 20.00 på Grendehuset.

Sakliste:
-Valg av nytt styre
-Regnskap
-Rehabilitering av grendehuset
-Innkomne saker

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 12. januar. Vi håper at så mange som mulig vil møte denne januarkvelden.

Kaffe og noe å bite i blir servert.
Velkommen

Share This:

NRK bruker Hannes bilde

Hanne Thin Markussen (f. Kristensen) opprinnelig fra Abelvær, men nå bosatt i Kaltdalen utenfor Harstad, har fått sitt bilde som forsidebilde på NRK Troms sin facebookside https://www.facebook.com/nrktroms/. Hanne ble intervjuet på NRK Troms sin morgensending i dag 3. juni om bildet. Hør innslaget her https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/sesong/202007/DKTR01012620#t=1h47m01s

Share This: